logo

感恩老师手抄报模版 感恩节教师节手抄报图片!祝福老师

手抄报专题:感恩节 人气:

 

微信:xmao115588

 • 下载高清模板

  超多主题手抄报模板

  下载高清模板

  超多主题手抄报模板


 • 曾经的你是否也有过这般经历:上课打瞌睡被老师点名、成绩下降被老师叫去面谈、早晨上学迟到被老师拦在外面……一向乖巧的我也都经历过这些,那是,心中不免对老师有几分怨恨,如今,毕业了,再想起这些往事,竟觉得格外美好、怀念。老师有时不留情面的批评与惩罚是变相的关爱,只是常常被学生误解,等到学生恍然大悟时,再回首,人与爱都已成回忆。


  ★ 高山不移,碧水常流,我师恩泽,在心永留! ★

  有一种职业最美丽,那就是教师;有一道风景最隽永,那就是师魂;有一种情感最动人,那就是师生情。在感恩节(教师节)来临之际,让我们一起感谢师恩!

  感恩老师手抄报文字

  1

  祝福老师

  • 像天空一样高远的是您的胸怀、像大山一样深重的是您的恩情!

  • 一路上有您的教导,才不会迷失方向;一路上有您的关注,才更加自信勇敢,老师,谢谢您!

  • 高山不移,碧水常流,我师恩泽,在心永留!

  • 一生平凡,一世艰辛,默默把知识奉献,您是文明的使者,您是辛勤的园丁,衷心感谢您,祝您健康快乐!

  • 亲爱的老师,向您表达我最衷心的感谢。在人生旅途上,您为我点燃了希望之光,您所做的一切润泽了我的心灵,开阔了我的视野。今天我向您致以崇高的敬意!

  • 灵魂的工程师?辛勤的园丁?您都默默地摇头,您说你只是一条蜿蜒流淌的溪。那我自然是您怀里一条欢愉的小鱼了。

  • 人生旅程上您为我点燃希望的光芒丰富我的心灵,增添我的智慧谢谢您!老师愿您永远健康!愉快!幸福。

  2

  关于教师节的名人名言、感谢师恩的古文

  • 务学不如务求师。 -----杨雄

  • 圣人无常师。 -----韩愈

  • 经师易遇,人师难遇。 -----司马光

  • 古之圣王,未有不尊师者也。-----吕不韦

  • 举世不师,故道益离。 -----柳宗元

  • 学者必求师,从师不可不谨也。-----程颐

  • 一日为师,终身为父。----关汉卿

  • 学贵得师,亦贵得友。-----唐甄

  • 为学莫重于尊师。 -----谭嗣同

  • 古之学者必严其师,师严然后道尊。-----欧阳修

  • 无贵无贱,无长无少,道之所存,师之所存也。 -----韩愈

  • 三人行必有我师焉;择其善者而从之,其不善者而改之。 -----孔子

  3

  教师节小报短文:我的老师


      我们班的语文老师名曰吕春霞,号日青莲先生,同学们都叫她“吕先生”。


      “吕先生”身高约1米7 8,一双水灵灵的大眼睛,闪着智慧的光芒,一对小耳朵能“听遍八方事”,一只小鼻吮吸着智慧的气息,樱桃小嘴里说出的可都是大道理。


      有一次,在上语文课时,“吕先生”叫一位我们班朗读能力最差的同学一陈前来读课文。陈前渎得结结巴巴,甚至连有些字都不会读,同学们都在私下嘲笑他。


      “吕先生”得知后,特意在班会课上提出。“吕先生”说:“同学们都是在一个大家庭下生活,每个人都应该像兄弟姐妹一样,不应该因某个同学能力差而嘲笑他,这是一个人品格好坏的体现!”听完,大家都低下了头,羞愧万分。


      “吕先生”不仅在品格上对我们严格要求,在学习上更是一丝不苟。


      记得在开校运会的前一天,“吕先生”布置了很少的作业,让我们认真完成。但由于我们一心只想着校运会,并没有十分认真地做。


      运动会结束了,我班取得了优异的成绩,“吕先生”却未因此而高兴,因为我们前一天晚上的作业做得太糟糕了,只有3个人全对。“吕先生”没有批评我们,却做了自我批评,说自己没有提醒大家以作业为主,不要因运动会而放松。看到这情景,大家都很难过。